Svi sveti Karmelskog Reda

Sveta Terezija u svojim djelima potiče na pogled prema onima koji su nam prethodili:

Svi_svetiSvi što nosimo sveto karmelsko odijelo, pozvani smo na molitvu i razmatranje. To je bio naš početak. Potječemo od toga roda, od onih svetih naših otaca s gore Karmela, koji su u velikoj samoći i tako prezirući svijet, tražili ovo blago, ovaj dragocjeni biser, o kojem govorimo.


Mislimo na svoje svete oce, prijašnje pustinjake, kojih život želimo nasljedovati. Imajmo vazda pred očima svoje prve osnivače, one svete oce, od kojih potje­čemo; ta znademo, da su onim putem siromaštva i po­niznosti došli dotle, da uživaju Boga.


Čujem gdjekad, da govore o počecima Redova pa kažu, da je Gospodin iskazivao veće milosti onim pr­vašnjim svecima, jer su oni bili temelji; pa tako i jest.


Ali su oni morali vazda promišljati da su temelji za one koji će doći. Da mi koji sada živimo, nismo otpali od onoga što su učinili naši pređi i kada oni što dođu poslije nas, ne bi radili drugačije, vazda bi čvrsto sta­jala zgrada. Što koristi da su sveti prethodnici bili ta­kvi, ako sam ja poslije tako zla, te svojim lošim navi­kama rušim zgradu? Jasno je, naime, da se oni što dolaze, ne sjećaju toliko onih koji su živjeli prije mnogo godina, koliko onih što ih gledaju pred sobom. Baš bi bilo lijepo kad bih bacila krivicu na to što nisam živjela među prvima, a ne bih promatrala razliku koja postoji između našega života i naših kreposti i života i kreposti onih, što im je Bog iskazivao tako velike milosti.


Vidim da sam ja rasula što su oni s mukom stekli i da se ne mogu nikako potužiti na Boga. A nitko se nema pravo tužiti ako vidi da je u čem pao njegov Red, već neka nastoji da bude takav kamen na kojem će se opet podići zgrada. A Gospodin će u tome pomagati.


Molim vas, za ljubav Božju, promislite, kako brzo prolazi sve i kako nam je veliku milost iskazao naš Gospodin, što nas je pozvao u ovaj Red, kakva li će velika kazna stići onoga koji uvede kakvu mlohavost. Uprimo vazda radije oči u red onih svetih proroka od kojih potječemo. Koliko svetaca imamo na nebesima koji su nosili ovo redovničko odijelo! Ufajmo se sa svetom drzovitošću da ćemo s milošću Božjom biti jednom kao i oni. Malo će potrajati borba, a svršetak je vječan.