Početna

Dobro došli na stranicu Karmela svetog Josipa

Breznica Đakovačka


MISLI KARMELSKIH SVETACA

Reći ćete da je to već razmatranje, da ne možete, čak ni ne želite, nego moliti usmeno. Jer, isto tako, ima onih nestrpljivih osoba i nesklonih da si zadaju brige, kao što je sabrati misli na početku, budući da to ne običavaju; a da se ne bi malko zamorile, kažu da ne mogu više, niti znaju, osim moliti usmeno. U pravu ste kada kažete da je već i to misaona molitva. No, ja vam zaista kažem da ne znam kako da to razdvojim, ako treba dobro moliti ono što je usmeno i ako shvaćamo s kime razgovaramo. A osim toga, obveza nam je da nastojimo moliti sabrano; dapače, dao Bog da se s pomoću toga dobro moli Očenaš, i da ne završimo na kojoj drugoj neprikladnoj stvari. Ja sam to iskusila više puta, a najbolji lijek koji nalazim jest da se nastoji zadržati misao na onome kome upućujem svoje riječi. Zbog toga imajte strpljenja i nastojte da vam postane navada tako potrebna stvar.
Sv. Terezija Avilska

Ako želite, možete nam se pridružiti na slavlju svete mise i molitvi časoslova.

Sveta misa: radnim danom u 7.30, nedjeljom i blagdanom u 8 sati. Molitva Večernje: subotom i nedjeljom u 16.30 sati.


Karmel svetog Josipa
Breznica Đakovačka 48d
LEVANJSKA VAROŠ
HR - 31400 ĐAKOVO  p.p. 45


Tel: ++385 (0)31 864 399
E-mail: karmel.breznica@os.t-com.hr

Raspored svečanih proslava, trodnevnica uz blagdane (svetog Josipa i Karmelske Gospe), božićne polnoćke i vazmenog bdijenja, kao i eventualne izmjene bit će najavljene.