Formacija

Formacija

 

Formacija bosonoge karmelićanke ostvaruje se u samostanu u koji kandidatica odluči ući. Svrha je formacije da kandidatica postupno uđe u poziv i zvanje karmelićanke. To je dug i postupan cijeloživotni proces, s osobitim naglasakom na prvim godinama života u Karmelu. Uključuje prepoznavanje zvanja, duhovnu pratnju, iskustvo ugrađivanja u život zajednice, uz pouke iz Biblije, liturgije, molitve, povijesti i duhovnosti Reda.

Sastoji se od postulature, novicijata i privremenih zavjeta.


“Iskustvo”: do tri mjeseca

Osoba koja se ozbiljno zanima za Karmel, nakon određenog vremena upoznavanja i redovitih kontakata, dolazi u zajednicu dijeliti s nama naš život oko tri mjeseca. Potom se vraća kući vrednujući plodove svog iskustva i odlučuje želi li se vratiti.


 

01Postulatura: 1 godina

Ako se odluči vratiti, upućuje molbu za primanje u zajednicu te po primitku osoba postaje POSTULANTICA. Postulatura je vrijeme postupnog uvođenja i prilagođavanja životu u Karmelu. Traje godinu dana.


 

02Novicijat: 2 godine

Pripadnost Redu počinje novicijatom. Primanjem redovničkog odijela – habita, škapulara i bijelog vela te izborom redovničkog imena NOVAKINJA započinje razdoblje novicijata. Kroz dvije godine, pod vodstvom učiteljice novakinja, produbljuje svoje nasljedovanje Krista i prima pouke o našem životu i duhovnosti te sudjeluje u svim dnevnim aktivnostima zajedno sa zavjetovanim redovnicama.


 

03Privremeni zavjeti: 5 godina

Sljedeći korak je javno zavjetovanje zavjeta čistoće, siromaštva i poslušnosti kojima se novakinja, nakon dopuštenja zajednice, posvećuje Gospodinu po Crkvi.

Siromaštvo je izručenje svega što imamo Isusu i ne posjedovanje ničega svojega tako da je sve naše bogatstvo u Njemu.
Čistoća je izručenje cijelog našeg bića, tijela i duše Isusu našem Zaručniku, kako bismo ga ljubili nepodijeljenim srcem.
Poslušnost je izručenje sve naše volje Isusu, tražeći uvijek činiti što je Ocu milo, i postati živa žrtva hvale.

Cilj ovog razdoblja je postupni razvoj sposobnosti za samoodgoj i samoformaciju, na razini duhovnog života kao i na razini osobnog studija. Kroz tri godine nastavlja se s poukama iz terezijanske duhovnosti i svagdanjeg života.


 

04

Svečani zavjeti: zauvijek

Redovnica izriče svoje zavjete kojima se posvećuje Gospodinu zauvijek i postaje punopravan član zajednice i Reda. Kao znak prima crni veo i krunicu.


 

05

Trajna formacija: – nastavlja se tijekom cijelog života, na ljudskoj i duhovnoj razini.

Odvija se u zajednici – uz pomoć godišnjih duhovnih vježbi i različitih predavanja, i osobno – kroz molitvu, duhovno čitanje i studij, gdje svaka redovnica nastoji hraniti, produbiti i upotpuniti svoje iskustvo i spoznaju Boga.


 

Želja za sudjelovanjem u otkupljenju svijeta i sakupljanju raspršene djece Božje, koja je poticala našu svetu Majku Tereziju, nalazi se na izvoru brojnih poziva u Karmel, ali puno ostvarenje ove želje, znak da su ti pozivi izvršeni, dosiže se samo na kraju dugog procesa čišćenja i preobrazbe, kako je to opisala sv. Terezija u Zamku duše i sv. Ivan od Križa u svim svojim djelima.