Misterij Božića

BožićZima_15Kada dani postaju sve kraći, kada zimi padaju prve pahulje snijega, tada se, bojažljiva i blaga, javlja misao o Božiću. Iz te jednostavne riječi zrači tajnoviti čar kojemu srce teško odolijeva. Čak i oni kojima stara pripovijest o Betlehemskom Djetetu ništa ne znači, vjernici neke druge vjere, ili oni koji ne vjeruju, pripremaju svečanost i traže kako da užežu tu i tamo po koju zraku radosti. Već se tjednima i mjesecima širi po svoj zemlji rijeka ljubavi. Slavlje ljubavi i radosti, to je Zvijezda prema kojoj svi pritrčavaju u ovom zimskom mjesecu. Ali za kršćanina, a posebno za katolika, Božić je još i nešto drugo. Zvijezda ga vodi do Jaslica, do Djeteta koje donosi mir na zemlju.

U noći grijeha sja Betlehemska zvijezda. Na sjaj svjetla koje se širi oko Jaslica, pada sjena Križa. Svjetlo se gasi u tminama velikog petka, ali zato da bi ponovno izbilo još sjajnije, sunce milosrđa, u zoru trećega dana.

O zadivljujuća promjeno! Utjelovivši se, Stvoritelj ljudskog roda daje nam udio u svojem božanstvu. Radi toga divnog dijela, Spasitelj je došao na svijet. Bog se učinio djetetom ljudi da bi ljudi postali Božjom djecom.

Pred Djetetom u Jaslama, dijele se duhovi. On je Kralj kraljeva, Učitelj Života i Smrti. On je Kralj kaže: „Slijedite me“, i tko nije s Njime protiv Njega je. On to kaže također i nama i poziva nas da odaberemo između svjetla i tmine. (sv. Benedikta od Križa – Edith Stein)


 

Ima jedno biće koje je ljubav i koje hoće da živimo u društvu s Njim.Štalica

Hoćemo li ikada shvatiti koliko smo ljubljeni?

SDC10223… Božić u Karmelu, to je nešto jedinstveno; uvečer sam stala u kor i tu je proteklo čitavo moje bdijenje sa svetom Djevicom u očekivanju božanskog Djetića, koji se ovaj put rađao ne u jaslicama nego u mojoj duši, u našim dušama, jer On je Emanuel, „Bog s nama“.

Lijepi blagdan Božića, koji sam uvijek toliko voljela, ima jedan poseban pečat ovdje u Karmelu… ovoga puta bilo je to u velikoj tišini, u koru, posve blizu Njega, i voljela sam govoriti sebi: „On je moje sve, moje jedino sve.“ (bl. Elizabeta od Presvetog Trojstva)