Sv. Marija Magdalena de Pazzi, djevica

Sv. Marija Magdalena de Pazzi, djevica