Bl. Marija Josipa od Isusa Raspetoga, djevica

Bl. Marija Josipa od Isusa Raspetoga, djevica